Her ülkede kanun koyucu, kanunların uygulanması, suçun önlenmesi ve neticede kamu düzeninin sağlanması vazifesini kendi belirlediği ve atadığı şahıslara vermiştir.

Fakat günümüzde devletin kendi atadığı kişilerle toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde güvenlik ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır.

Devletin güvenlik hizmetini toplumun her kesimine sunmasının imkansızlığı, eğitimde ve sağlıkta olduğu gibi güvenlik hizmetinin de kapılarını özel sektöre açılmasına sebep olmuştur.

Neticede özel güvenlik görevlilerinin de bazı istisnai durumlarda Polis ve Jandarma gibi genel kolluk görevlilerinin kullandığı bazı kamusal yetkileri kullanma imkanı tanınmıştır.

Ülkemizde bundan önce özel güvenlik hizmetleri 2495 sayılı kanunla düzenlenmiş ancak arzu edilen, özlenen özel güvenlik hizmetleri sunulamamış. Genel kolluğun yardımcılığı konumunda bulunan özel güvenlikte görev alacak gerçek ve tüzel kişilerin tabi olacağı kriterler yetersiz kalmış, dolayısıyla eğitimsizlik ve düzensizlik ön plana çıkmıştır.